ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ขนาด 4-5 ที่นั่ง มาสด้า ทะเบียน กข-3087 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายทางหลวงท้องถิ่น และหลักกิโลเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายและตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง (รอบคัดเลือก) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4698 สค และรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กข-4363 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดสนามกีฬา (รอบคัดเลือก) 12 สนาม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล(รอบคัดเลือก) จำนวน 6 สนาม 8 ครั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Max ติดแลคซีนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 50 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.สค. ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที เทียนชัย แท่นวางพานพุ่ม จัดพานพุ่มดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 5 พานและผูกผ้าระบายตกแต่งโดยรอบเวที จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำแท่นตั้งป้ายฉากขนาด 1 x 5 x 0.40 ม. สำหรับใช้วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก 6 ล้ออีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park เดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.1x2.2 ม. สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park เดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x3.5 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรม การเรียนรู้ ประชาธิไตย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำที่ปล่อยพันธุ์ปลา ขนาด 2.6x5ม. ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งฯ ขนาด 1.22x2.44 ม. พร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดงาน "Sakhon Fish ball Festival ครั้งที่ 1"(เทศกาลงานลูกชิ้น) ประจำปี 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้ ประชาธิปไตย" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้า สีเหลืองขาวรอบเต้นท์และโดยรอบบริเวณงาน สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที - ตราพระปรมาภิไธย รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45x4.88 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว 5x8ม. จำนวน 16 หลัง พร้อมติดตั้ง เช่าผ้าคลุมเก้าอี้จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบ 2565 (กีฬากระโดเชือกจังหวัดสมุทรสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดนรอบเต้นท์จำนวน 16 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม "สื่อสร้างสรรค์สานสัมพันธ์องค์กร" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว 5x8ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายชื่อทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและป้ายบอกคะแนน สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีขาว (ล่าง) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน สำหรับงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แผงบังแสง) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้าง) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงาน โครงการติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและหลักกิโลเมตร 17 สายทาง >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน) >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงานจ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ตค-67สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ 5x8 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 หลัง สำหรับใช้กิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - เอกชัย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง บริเวณซอยอู่ปรีชาและสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ถนนพระราม 2 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์เลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. จำนวน 23 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 3.6x7.2 ม. จำนวน 8 ป้าย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีแดงและสีขาวโดยรอบเต้นท์ จำนวน 16 หลัง สำหรับใช้ในการจัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 16 ถ้วย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเทียนสำหรับหล่อต้นเทียนจำนวน 100กก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 2 วัน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา และเสื้อกองกลางนักกีฬา การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดสนามกีฬา จำนวน 1 งาน ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สค. จำนวน 240 แผ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้และผูกผ้า) เข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคาร อบจ.สค. เดือน กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 2 สนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหนังสือรู้ทันกฏหมายและระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตลับผ้าหมึก Prinronix p8000 จำนวน 2 ตลับ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 2 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นจราจรรอบสำนักงาน อบจ.สค. จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp MX-M315NV สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 3 รายการ จำนวน 16 ตัว ใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณซอยอู่ปรีชาและสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ถ.พระราม 2 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเปลี่ยนสลิงของลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60.9x121.9x75 ซม. จำนวน 2 ตัว ใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x3.5 ม. สำหรับกิจกรรม "การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สค และรถบรรทุก ทะเบียน กค - 4009 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง งานซ่อมแซมฝาตะแกรงระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 รายการ ใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ขนาด 2.1x2.2 ม. สำหรับ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างทำความสะอาดพรมห้องประชุมสาครบุรีและท่าจีน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมย้ายทุ่น และรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น 40 ที่นั่งสำหรับรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งรถแห่สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อชาวจีน จำนวน ๑ คัน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานตีเส้นจราจรรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานตีเส้นจราจรรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ-2400 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาด 2.15x0.96 ม. พร้อมติดตั้งหลัง อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3,4,5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางของรถบรรทุก แบบกระบะเทท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0708 สค และทะเบียน 82-0709สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กก-5511สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่ 3K-N120 ขนาด 12V 120Ah ของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัสสุ ทะเบียน ตค-31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (43.21.15.00) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงดูแลรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบจ.สค. ปี 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงร่วมขบวนแห้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถพร้อมเครื่องเสียง เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที เทียนชัย แท่นวางพานพุ่ม จัดพานดอกไม้สด ประดับโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีม่วงและขาวรอบเต็นท์ 16 หลัง สำหรับใช้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park ประจำเดือนมิถุนายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45 x 4.8 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคาร อบจ.สค. ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ขนาด 0.8 x 1.2 ม. จำนวน 15 ผืน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายและตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขนาด 3.6x7.2 ม. จำนวน 17 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565 ขนาด 2.1 x 2.2 ม. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้า สำหรับกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ ขนาด 5x8ม. พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณสะพาน ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายกพร้อมขนย้ายทุ่น และรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมูที่ 1,3,4,5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสมุด อุปกรณ์ และตรวจหาเชื้อโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุข จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP 290-PO130d เลขรหัสพัสดุ 575-61-0003 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-1391 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA Profressional S019 เลขรหัสพัสดุ 416 57 0914 >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำรดน้ำสนามหญ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูชาวต่างประเทศ รร.บ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3,4,5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มกระจก สีดำ ขนาด 65x80 ซม. และขนาด 78x108 ซม. จำนวน 8 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์(ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กข-4363 สค และทะเบียน กก-5511 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดใบมีดรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ และรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ จำนวน 48 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับใช้ในกิจการของ อบจ.สค. และ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร จำนวน 60 ลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0618 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ภายในอาคารออกกำลังกายของ อบจ.สมุทรสาคร 14 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกาศโดยวิถีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศ อบจ.สมุทรสาคร จ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด << /td>
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค-4046 สค จำนวน 4 เส้น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82-0450 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค - 31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ตลอดเดือน พฤษภาคม 2565) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.3 x 3 ม. จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในกิจกรรมใช้ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3-5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ. 27-010) ม.10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายโดยรอบรั้วสำนักงาน ด้านหน้าอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ป้าย ใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงชาติ, ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร., เสาสำหรับประดับธง และลวดชุบสังกะสี เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล >> รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนทั่วไป >> งานจ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับ ขรก. อบจ. สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์แบบแปลน จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค และรถบดล้อเหล็ก แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ถข - 16 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-4046 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำเขตประวัติศาสตร์ปล่องเหลี่ยม โรงเรียนบ้านปล่องปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับข้าราชการ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7-10 ต.คลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เย็น 1 ตู้ ใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนเป็ด โคมัตสุ รหัสพัสดุ 019 47 0005 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010) บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโคมไฟถนน LED จำนวน 13 โคม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายกพร้อมขนย้ายทุ่น และเรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 2 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 50 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำวารสาร สาครบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari IP18M1 ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรศัพท์บ้านแบบมีสาย จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ห้องน้ำของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010) บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่อง CPU คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลวันสงกรานต์ จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DMA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกสีดำ ขนาด 65 x 80 ซม. และขนาด 78 x 108 ซม. จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง เขื่อนดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านซากงสี (สค.ถ.27-010) บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถเข็น จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวก ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างผูกผ้าสีม่วงขาว รอบเต้นท์และโดยรอบบริเวณงาน จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่อสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รถบรรทุก 12 ล้อ (ติดตั้งเครน) ทะเบียน 82-0450 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 4 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลชื่อกิจกรรม ขนาด 1.2x2.4ม. เพื่อใช้ในกิจกรรม "ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม" ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 24 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกุญแจล็อคประตูกระจกทางเข้า-ออก หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.1x2.2ม. จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 4x8 ม. พร้อมติดตั้ง 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมประตูกระจกหน้าสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำที่ปล่อยพันธุ์ปลา ขนาด 1.2x2.4x0.07 ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส จำนวน 50 ชุด ของ รร.วัดหลักสี่ราฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ เวที(อาสนะสงฆ์) และพัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในงานวันท้องถิ่นไทย 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7-10 ต.คลองมะเดื่อเชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมอบรม "ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม" ประจำปี พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45x4.8 ม. จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ โตโยต้า ทะเบียน กข-2634 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 81-4564 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในราชการ อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 3010 สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) ทะเบียน ตค-47 สค >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7-10 ต.คลองมะเดื่อเชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายโดยรอบเต็นท์ เวที (อาสนะสงฆ์) และบริเวณงาน จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการงานวันท้องถิ่นไทย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (ดีเซล) ทะเบียน กข-4699 สค รถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4009 สค และรถแวนตรวจการณ์ ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียวเข้ม ขนาด 2 x 25 ม. จำนวน 11 ม้วน สำหรับใช้ในโครงการงานท้องถิ่นไทย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด สำหรับใช้ในโครงการงานท้องถิ่นไทย >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 20 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ทางเดินเท้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 50 ชุด ของโรงเรียนหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7,8,9,10 ต.คลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วยตรวจสอบภายใน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 ชุด สำหรับใช้ตามกิจกรรม "พัฒนาคูคลองนิคมสหกรณ์ พื้นที่หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างการูรณาการอย่างมีส่วนร่วม" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกั้นห้องกระจกภายในสนามสนุกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร และห้องผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สำหรับใช้ในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 24 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างป้ายทำไวนิลขนาด 1.2 x 3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้ง CCTV ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า) มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81-3786 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 82-0450 สค >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ อบจ.สค. จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ื้อชุดตรวจ COVID-19 (ATK) จำนวน 600 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0618 สค รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเก้าอี้ทำงาน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแผ่นส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ชนิดกาว Smart label (RFID) จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขาฯ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart TV จำนวน 15 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ จำนวน 1 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถโดยสาร Foton ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1640 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-4564 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะปรเภทใส้กรองระบบต่างๆ จำนวน 25 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน 408 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างโครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B รหัสพัสดุ 019 47 0004 จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อม ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมทุ่น จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูปหลุยส์ จำนวน 4 กรอบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตภายในกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอบอร์ดสำหรับใช้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม : สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด - 19 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5x8 เมตร พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม : สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด - 19 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พันธุ์ไม้และวัสดุทางการเกษตร สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม : สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด - 19 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำเวทีสำหรับนำเต้นแอโรบิคและติดตาข่ายกันลูกบาสเกตบอล เข้าลานแอโรบิค ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค 4046 สค และรถยนต์จรวจการณ์ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น FAX L-170 จำนวน 1 เครื่อง>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU จำนวน 1 เครื่อง>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถบรรทุก ทะเบียน กข 4234 สค และรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 584 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาว โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-199 สค >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณลานแอโรบิค และบริเวณหน้าอาคารออกกำลังกายภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดจ้างโครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 107 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข 4234 สค และรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมลำโพง และไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้าโคมไฟสนามบาสเกตบอล และไฟส่องสว่างลู่วิ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำชุดตัวอักษรชื่อหน่วยงานพร้อมโลโก้และป้ายบอกชั้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสารหล่อลื่น 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บเสื้อ พร้อมตัวรับสัญญาณ จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างอุดกลบปิดบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 1424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 838 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะการซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางปรับปรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้าโคมไฟสนามบาสเกตบอล และไฟส่องสว่างลู่วิ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมติดตั้่ง จำนวน 8 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างอุดกลบปิดบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานแอโรบิค และบริเวณหน้าอาคารออกกำลังกายภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหมึกพิมพ์ชนิดฟิล์มสำหรับเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานสำหรับใช้ในราชการกองช่าง จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเสียงตามสาย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อม ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมทุ่น จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข 4235 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค 31 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายฉากหลังเวที และพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับไฟส่องสว่างหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ เก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหญ้าเทียมสีเขียว ขนาด 2x25 เมตร จำนวน 8 ม้วน สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดยรอบเต้นท์ 12 หลัง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข 4363 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบบ่อน้ำบาดาล โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 เล่ม >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ 2401 สค รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่และเสาอากาศวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้และผูกผ้าระบายตกแต่งเวที จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบางยางเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้ารอบฉากหลังและราวกันตกน้ำ จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องรับวิทยุ จำนวน 6 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายสำหรับติดกับรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สต จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ มาสด้า ทะเบียน กข-3087 สค และรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-16 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ ยี่ห้อ CANON รุ่น iRADV4551 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Pantum รุ่น p3500 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป รุ่น AR-6131N >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องกระจายสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในห้องบรรเทาสาธารณภัย ในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 800 kVA ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถสุขาเคลื่อนที่ ทำเบียน 81-8168 สค จำนวน 2 ลูก และรถขุดล้อยางดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค จำนวน 2 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาขนย้ายทุนและเรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบางยางเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4698 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุกชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสีทากันสนิมพร้อมอุปกรณ์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาณไฟกระพริบเตือนและแบตเตอรี่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (สนามข่าว) ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (หลักเมืองนิวส์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น MX-M315NV จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตามมิติที่ี 2 ด้านคุณภาพ การให้บริการ จำนวน 4 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 10 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองต้นพลับ แยกถนนสายประตูน้ำ-คลองตัน เชื่อมถนนทางเข้าวัดใหม่คลองตัน หมูที่ 4 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระสอบทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 360 ถัง เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น MX-M315NV จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 13 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้ออฟฟิศ จำนวน 5 ตู้ ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรุกขโทษ แยกถนนสายเลียบคลองรุกขโทษเชื่อมถนนสายบ้านนายวิชาญ หมูที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดสถานที่ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ 13 ตุลาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนอุตสาหกรรมสยาม เรื่มจากถนนพุทธสาครถึงสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 216 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (รีไรต์ กาคาบข่าว) ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งเคเบิ้ลทีวี จำนวน 4 จุด ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนซอยเพชรเกษม 91 เลียบคลองสหราษฎร์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองตาปลั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงหญ้าและบำรุงรักษาสนามฟุดบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย สค.ถ. 1 - 0007 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองบ้านนายสำเภา ดวงจินดา หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสะพานลอยถนนเอกชัย ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบ้านนายเสงี่ยม ชิวปรีชา หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนลูกรังบ้านปลายนาเลียบคลองบุญเล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับใช้ในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองหนองรี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดรางตันนิลประดิษฐ์ หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเทิดพระเกียรติ 4 หนองสองห้อง - หลักห้า ซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 100 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-200 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงสะพานลอยถนนเอกชัย ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อและติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อยางรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานดี 3 หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-5008 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย่บางน้ำวน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-3080 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรุกขโทษ แยกถนนสายเลียบคลองรุกขโทษเชื่อมถนนสายบ้านนายวิชาญ หมูที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองต้นพลับ แยกถนนสายประตูน้ำ-คลองตัน เชื่อมถนนทางเข้าวัดใหม่คลองตัน หมูที่ 4 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนอุตสาหกรรมสยาม เริ่มจากถนนพุทธสาคร หมูที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางนอก ขนาด 11R 22.5 ของรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค จำนวน 2 เส้น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-16 สค จำนวน 1 งาน>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ต-0115 สค จำนวน 1 งาน>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมฝาบ่อพัก บริเวณถนนำระราม 2 เข้าซอยเทศบาล 8 เชื่อมต่อสี่แยกระฆังทอง เลี้ยวซ้ายไปจนถึงบริเวณคลองจาก จำนวน 20 บ่อ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1424 สค และรถยนต์อเนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-4564 สค และรถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-1392 สค และรถตรวจการณ์ ขนาด 4-5 ที่นั่ง ทะเบียน กข-3087 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสัญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โกเบลโก้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนสายมิตรรางมอญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายห้องหน่วยตรวจสอบภายใน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสาย สค.ถ.1-0005 (บ้านปลายนา-บ้านรางสายบัว) ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางสะแก (ตอนที่ 3) เริ่มจากบริเวณสามแยกทางเข้าศาลเจ้าพ่อใหญ่ถึงคลองบางหล้า หมู่ที่ 1 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2) หมูที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมฝาบ่อพัก บริเวณถนนพระราม 2 เข้าซอยเทศบาล 8 เชื่อมต่อสี่แยกระฆังทอง เลี้ยวซ้ายไปจนถึงบริเวณคลองจาก จำนวน 20 บ่อ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องสำหรับงานบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 81 - 0513 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนสายวัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมูที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถลากจูง ชนิด ขับเคลื่อนสองเพลา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำง จำนวน 2 ลูก >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564 จำนวน 6 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนอุตสาหกรรมสยามเริ่มจากถนนพุทธสาคร ถึงคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย สค.ถ. 1 - 0007 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระสอบทราย จำนวน 80,000 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 9 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4,5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมูที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค และรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน กข-2634 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนซอยเพชรเกษม 91 เลียบคลองสหราษฎร์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง ซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนสายมิตรรางมอญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองบ้านนายสำเภา ดวงจินดา หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนลูกรังบ้านปลายนาเลียบคลองบุญเล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบ้านนายเสงี่ยม ชิวปรีชา หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองตาปลั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน ซ่อมสัญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค และรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน กข-2634 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กก-5511 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox CP305D จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนสายวัดยกกระบัตร - คลองซื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมู่ที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงหญ้าและบำรุงรักษาสนามฟุดบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดรางตันนิลประดิษฐ์ หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมโครงป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเทิดพระเกียรติ 4 หนองสองห้อง - หลักห้า ซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนเหลว (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ี 10) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรทัศน์ ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 7 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายโครงการฯ และป้ายเผยแพร่ผลงาน จำนวน 2 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-838 สค และรถบบรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4009 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสารหล่อลื่น 7 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองหนองรี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงทางเข้าออกรถบรรทุกถังออกซิเจนเหลว (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ี 10) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำกลั่นใส 50 โหล >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค และรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค >> รายละเอียด

ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาย้ายทุ่น เรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 2 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างติดตั้งระบบออกซิเจนเหลวสำหรับผู้ป่วย ภายในศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว - ดำ ยี่ห้อ Canon สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ>> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสาย สค.ถ.1 - 0007 (ประชาร่วมรัฐพัฒนา) ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติกตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและหลักกิโลเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเทพื้น คสล. หนา 10 ซม. ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีขาว (ล่าง) บริเวณป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และป้ายชื่อสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในการจัดสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงอักษรนามาภิไธย จำนวน 20 ผืน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย่บางน้ำวน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์ห้วงใยคนสาคร แห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรัยอากาศ ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP สำหรับกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำผนังภายในอาคารและรั้วรอบนอก จำนวน 1 งาน ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีฟ้า (บน) และสีขาว (ล่าง) บริเวณป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายห้องสำนักงานสำนักกปลัดฯและห้องสำนักงานกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 13 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 50 ลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ขนาด 4-5 ที่นั่ง ทะเบียน กข-3087 สค และรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 6-7 ที่นั่ง ทะเบียน กข - 2634 สค >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 168 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-1257 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนทางเข้าออกรถบรรทุกถังออกซิเจนเหลว (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10) เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางสะแก (ตอนที่ 3) เริ่มจากบริเวณสามแยกทางเข้าศาลเจ้าพ่อใหญ่ถึงคลองบางหล้า หมู่ที่ 1 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดรางตันนิลประดิษฐ์ หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเก็บซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสาย สค.ถ.1-0005 (บ้านปลายนา-บ้านรางสายบัว) ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2) หมูที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4,5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมูที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1,2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงดรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 2 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงหญ้าและบำรุงรักษาสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแผงเหล็กจราจรและกรวยจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laser jet 1320 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้ออฟฟิศ จำนวน 4 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 13 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกดีเซล ทะเบียน กข - 5008 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลและโครงไม้ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 150 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมโครงป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงทาสีสนามบาสเกตบอล พร้อมตีเส้นสนาม ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมปรับระดับถนนบริเวณคอสะพานข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จัดทำป้ายโครงการและป้ายเผยแพร่ผลงาน จำนวน 2 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางน้ำวน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำฉากกั้น อะคริลิค หนา 3 มิลลิเมตร พร้อมขาตั้ง เพื่อป้องกันละอองฝอยที่อาจเกิดขึ้นขณะพูดคุย จำนวน 40 อัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ฝ้าเพดาน หน้าต่าง และเครื่องปรับอากาศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 2 หลัง >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 8 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้อรถลากจูง ชนิดขับเคลื่อนสองเพลาเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 81 - 0514 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษา ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ระบบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับระดับถนนบริเวณคอสะพานข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงทาสีสนามบาสเกตบอล พร้อมตีเส้นสนาม ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีม่วง (บน) และสีขาว (ล่าง) บริเวณป้ายชื่อองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยรอบสำนักงานฯ ด้านหน้าตึกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายชื่อสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้ว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดรางตันนิลประดิษฐ์ หมูที่ 2,3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเขตเมือง หมูที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สต จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องผสมแป้ง ยี่ห้อ SUNSHINE รุ่น FM-05 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงชาติ ขนาด 0.81x1.20 เมตร จำนวน 30 ผืน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสองพี่น้องสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ จำนวน 16 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมูที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข - 4235 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดฯ และรองปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางสะแก (ตอนที่ 3) เริ่มจากบริเวณสามแยกทางเข้าศาลเจ้าพ่อใหญ่ถึงคลองบางหญ้า หมู่ที่ 1 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวีดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 8 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทางแลดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ - 2400 สค และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ทะเบียน กข - 4234 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างเขี่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงบริเวณสนามสนุกภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 13 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมห้องน้ำ ฝ้าเพดาน หน้าต่างและเครื่องปรับอากาศ ของอุทยานการดรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81 - 8168 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข - 4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลาง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปลัดฯ - รองปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 210 ถัง เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน เมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงบริเวณสนามสนุกภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสองพี่น้องสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายชื่อ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน และเต้าเสียบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนรหัสสายทาง สค.ถ.1 - 0008 (วัดป่ามหาไชย - วัดปากบ่อ) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมู่ที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ - 643 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างซ่อมรถยนต์สุขาเคลี่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสองพี่น้องสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดสองตา รุ่น MB1152 จำนวน 5 กล้อง >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมู่ที่ 4,5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung ML-1660 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนรหัสสายทาง สค.ถ. 1 - 0008 (วัดป่ามหาไชย - วัดปากบ่อ) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมู่ที่ 4,5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรทอง 2 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้ครัวอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างขยายทางเข้า - ออก สำหรับเครื่องจักรกลของศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรถนนรหัสสายทาง สค.ถ. 1-0015 ถนนคลองครุ-ศรีเมือง8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำรั้วศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครชั่วคราว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมู่ที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 โครงการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อม ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ intmus รุ่น 3000s จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า) และเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด 10 นิ้ว>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ FUJI รุ่น Xerox P355D >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนรหัสสายทาง สค.ถ. 1-0009 ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 35 บ้านรวมเจริญ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันสงกรานต์ จำนวน 4 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้เก็บเอกสาร แบบเหล็ก ชนิดที่ 2 บานเปิด สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวีเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงาน ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรถนนรหัสสายทาง สค.ถ.1-0015 ถนนคลองครุ - ศรีเมือง 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari จำนวน 4 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 210 ถัง เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงาน ขยายทางเข้าออก สำหรับเครื่องจักรกล ของศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงาน ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรถนนรหัสสายทาง สค.ถ.1-0009 ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 35 บ้านรวมเจริญ ตำบลบางกระเจ้า เชื่อมตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงาน การจัดทำวารสาร สาครบุรี ตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถเข็น 4 ล้อ พื้นเหล็กพับได้ จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ่าสแตนเลส จำนวน 1 ถัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60x120x75 เซนติเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ทาสี และท่อส่งน้ำ สำหรับทาสีห้องเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมโครงป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายตราสัญลักษณ์ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงงานเครื่องหมายจราจร ถนนสายวัดหนองนกไข่ - บ้านวังนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียชบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมต่อ ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกดีเซล ทะเบียน กข-4234 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนรุ่งสุวรรณ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงาน ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนสายวัดหนองนกไข่ - บ้านวังนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดีเซล ทะเบียน กข-4699 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง (แบบโดม) จำนวน 2 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับไฟฉุกเฉิน สำหรับใช้กับลิฟต์ จำนวน 8 ชิ้น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค-64 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทำเนียบผู้บริหาร และป้ายชื่อหน้าห้องปฏิบัติงาน จำนวน 5 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง (แบบโดม) จำนวน 4 หลัง >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลาง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูดสิ่งปฏิกูลห้องอาบน้ำ/ห้องสุขาสำเร็จรูป จำนวน 12 ห้อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำตรายาง จำนวน 18 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างจัดทำป้ายชื่อหน้าห้องปฏิบัติการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโซฟา จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไหหลำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมโครงป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียชบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมต่อ ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 2 , 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนถนนประชารัฐ-พัฒนาตำบลสวนส้ม ตำบลคลองตัน อำดภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนรุ่งสุวรรณ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงรั้วรอบบริเวณโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น รหัส 040 57 0023 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อผ้าม่าน ล้างทำความสะอาดแผงระบายอากาศเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ สำหรับสำนักปลัด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง (แบบโดม) ขนาด 12x60 เมตร จำนวน 2 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าผ้าใบกั้นข้างเต็นท์ สูง 2.5 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมโครงสร้าง จำนวน 2 ด้าน ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์หลังคาโค้ง ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 9 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพัดลม แบบแขวภายในเต็นท์ จำนวน 160 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน ซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตันตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนตู้เก็บเอกอุปกรณ์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนประชาร่วมรัฐพัฒนา (ช่วงสะพานข้ามคลองดำเนินสะดวก) ตำบลสวนส้ม ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ยี่ห้อ CANON รุ่น IRADV 6555i >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 81-0514 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บนถนนพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกดีเซล ทะเบียน กข-5008 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงเครื่ิิองหมายจราจร ถนนสายรุ่งประชาบุญวัฒน์ หมู่ที่ 5 6 7 8 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน ซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อถังขยะสีแดง จำนวน 6 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-32 จำนวน 1 งาน>> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงงานเครื่องหมายจราจร ถนนซอยปล่องเหลี่ยม 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง (แบบโดม) โครงสร้างเหล็ก ขนาด 10x12 เมตร จำนวน 2 หลัง เป็นเวลา 30 วัน ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กำจัดหนูภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HPรหัส 486 52 0077 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รื้อถอนระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในห้องบรรเทาสาธารณภัย ในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น รหัส 040 57 0023 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงจุดเสี่ยงบนถนนประชาร่วมรัฐพัฒนา ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง (ระยะที่2) หมู่ที่ 2 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ของรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ-644 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเลนส์ดิจิตอล Canon EF-S 18-200mm จำนวน 1 อัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนซอยปล่องเหลี่ยม 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลืยบคลองไหหลำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อฉากกั้นห้อง พร้อมเสาปิดและขาตั้งกันล้ม แบบครึ่งกระจกใส จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน 81 - 1257 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข-4235 สค จำนวน 1 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนสายรุ่งประชาบุญวัฒน์ หมู่ที่ 5 6 7 8 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง (ระยะที่2) หมู่ที่ 2 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง และล้างทำความสะอาด จำนวน 7 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานเปลี่ยนตู้กักเก็บอุปกรณ์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนประชาร่วมรัฐพัฒนา ตำบลสวนส้ม ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - เอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเก้าอี้สำนักงานและโซฟาด้วยโปรแกรม Steam Cleaning ระบบไอน้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเคริื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำโครงสร้างเพื่อรองรับห้องอาบน้ำ สุขาสำเร็จรูป จำนวน 12 ห้อง พร้อมระบบน้ำเสีย ไฟฟ้า ประปา ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดูดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องสุขา ทั้ง 2 ฝั่ง และห้องสุขาอาคารออกกำลังกาย ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลืยบคลองไหหลำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพื่อติดตั้งแทนอุปกรณ์ที่สูญหาย เพื่อให้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างของเสาไฟต้นที่ 37 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ากล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำประตูโครงเหล็กปิดด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน พร้อมติดตั้ง ขนาด 2.00x6.00 เมตร จำนวน 1 บาน ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเต้นท์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเชื่อมต่อระบบประปาภายในศูนย์ห่วงใยคนสาคร ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด รหัส 019 47 0005 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2,5 ตำบลนาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไหหลำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุกดีเซล 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเจลล้างมือ ขนาด 5,000cc จำนวน 6 ขวด เพื่อใข้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP รุ่น office jet 7110 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างรื้อสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวกำแพงด้านทิศใต้ของศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสว่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถประบะ ทะเบียน บง-6730 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 58 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 126 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างขนย้ายรถขุดตีนตะขาบแขนยาว ทะเบียน ตค-64 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำกลั่น ขนาด 730cc จำนวน 15 ลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน 50,000 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโคโรนา 2019 ขนาด 3.6x7.2 เมตร พร้อใติดตั้งจำนวน 15 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวกำแพงด้านทิศใต้ของศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4363 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 81-0513 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับเช็ดมือในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา 35 ห้อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นไม้อัดปูพื้น ขนาด 1.22x2.44 เมตร หนา 10 มิลลิเมตร ขนาด 8,590.50 ตารางเมตร ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง (แบบโดม) โครงสร้างเหล็ก ขนาด 18x60 เมตร จำนวน 4 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าใบปูพื้น หน้า 0.4 มิลลิเมตร ขนาด 8,590.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์หลังคาโค้ง ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 9 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง (แบบโดม) ขนาด 10x12 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมติดตั้ง ณ ศูนยืห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพัดลมแบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 160 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง (แบบโดม) โครงสร้างเหล็ก ขนาด 12x60 เมตร จำนวน 2 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโรงอาบน้ำและระบบบำบัด พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 2 โรง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าผ้าใบกั้นข้างเต็นท์ สูง 2.5 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมโครงสร้าง จำนวน 2 ด้าน (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำรั้วแสลนชั่วคราวล้อมสถานที่สังเกตอาการ สูง 1.5 เมตร ยาว 400 เมตร (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง (แบบโดม) โครงเหล็ก ขนาด 15x60 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมติดตั้ง เป็นเวลา 30 วัน (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบไฟฟ้าและแสงสว่างรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำผนังกั้นอาคารที่พักแพทย์และทางเดินเข้าห้องสุขา จำนวน 4 จุด ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อดำเนินการตามภารกิจป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำที่พักขยะ ขนาด 6x6 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งเคเบิ้ลทีวี จำนวน 1 จุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำลานซักล้าง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82-0450 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำรั้วชั่วคราวล้อมสถานที่ป้องกัน จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตาข่ายกรองแสง 80% ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งภายในสถานที่สังเกตอาการ และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82-0450 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และรับมอบวัสดุอุปกรณ์ในวันเลือกตั้งฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์พร้อมฉากผ้ากั้นหลังคูหาเลือกตั้งในเขต อบต.บ้านแพ้ว ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 7 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์พร้อมฉากผ้ากั้นหลังคูหาเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 59 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตัวอย่างบัตรเลือกตั้งและบัตรทาบผู้พิการทางสายตา หรือผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์พร้อมฉากผ้ากั้นหลังคูหาเลือกตั้งในเขตอำเภอบ้านแพ้ว ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 57 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียง ตามกิจกรรม เดินรณงรงค์การเลือกตั้งฯ จำนวน 1 ชุด > รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N เลขพัสดุ 417-58-0028 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าโต๊ะหน้าขาว จำนวน 20 ตัว สำหรับใช้ในการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ณ หน่วยเลือกตั้งฯ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างขนส่งบัตรเลือกตั้งฯ ขนาด 6 ล้อ 5 เมตร บรรจุได้ 8 พาเลท จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N เลขพัสดุ 417-58-0028 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามกีฬาสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81 - 3080 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมติดตั้งระบบ LAN สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์พร้อมฉากผ้ากั้นหลังคูหาเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแคราย ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 60 kVA จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์พร้อมฉากผ้ากั้นหลังคูหาเลือกตั้ง ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 242 หลัง และ เช่าเต้นท์ทรงพีระมิด ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 117 หลัง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจรนับเวลาถอยหลัง ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ AA สำหรับใช้สำรองกับเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1475 ก้อน>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 14 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ต - 0115 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ จำนวน 62 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอบ้านแพ้ว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดดอกไม้และผูกผ้าระบายตกแต่งเวที จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตอำเภอกระทุ่มแบน สำหรับใช้ในการประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในเขตกระทุ่มแบน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI C301Dn รหัส 486 56 0106 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุกชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81 - 1392 สค และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว รหัสพัสดุ 055 55 0005 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุก ทะเบียน 81 - 0513 สค และรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-16 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่ของรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81 - 1391 สค และเรือลากจูงและดันวัชพืช รหัส 033 58 0002 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์หลังคาขาว ขนาด 5.00x8.00 เมตร จำนวน 8 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์พร้อมฉากผ้ากั้นหลังคูหาเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร ขนาด 5.00x8.00 เมตร จำนวน 258 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์พร้อมฉากผ้ากั้นหลังคูหาเลือกตั้งในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ขนาด 5.00x8.00 เมตร จำนวน 35 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าภายในเต้นท์ติดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล ฉากหลังเวที ขนาด 3.70 เมตร x ยาว 13.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนสายแยกระฆังทอง - สุสานน่ำเก๊ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขอบเขตของงาน ซ่อมไฟจราจรนับเวลาถอยหลัง ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ CANON รุ่น IRADV4551i >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 15 ชุด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลสื่อประชาสัมพันธ์ ตามกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถสำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารสีใบปลิวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 500 แผ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล ขนาด กว้าง 2.10 เมตร x ยาว 2.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อปกแฟ้มผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 737 ชุด และปกแฟ้มผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 737 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ และเอกสารสื่อ จำนวน 1 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขอบเขตของงาน งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-3080 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อต้นไมเพื่อนำมาปลูกทดแทนต้นไม้เดิมที่ตายบางส่วน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) สำหรับใช้ในการเลือกต้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง และสีขาว โดยรอบเต็นท์ 14 หลัง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณเวที ต้นไม้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์และผ้าคลุมเก้าอี้ สำหรับใช้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถสำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมติดตั้ง 8 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมทุ่นของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบแขนยาวพิเศษ โกเบลโก้ ตค-199 สค และเรือลากจูงและดันวัชพืช รหัส 033-58-0002 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อตลับผ้าหมึก Printronix p8000 12 ตลับ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารสีใบปลิวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ จำนวน 500 แผ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้งฯ จำนวน 54 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายพีพีบอร์ด จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งฯ>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส 040 52 0013 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ป้าย สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตามมิติที่ี 2 ด้านคุณภาพ การให้บริการ จำนวน 4 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับใช้อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ จำนวน 42 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น MX-M315NV จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงงานเครื่องหมายจราจรถนนสายแยกระฆังทอง - สุสานน่ำเก๊ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถบรรทุกเทรลเลอร์เพื่อขนย้ายรถขุดตีนตะขาบแขนยาว ทะเบียน ตค - 64 สค จากบริเวณคลองมะเดื่อ พื้นที่ตำบนดอนไก่ดี ไปปฎิบัติงานในคลองสายเมนช่วงปลาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพร้อมทาสีอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส 040 61 0068 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 205 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กก-5511 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับติดประกาศสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1554 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์ ยี่ห้อ TERIOSTAR รหัส 479 49 0002 จำนวน 1 เครื่่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์และพัดลม สำหรับใช้ในการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5 x 8 เมตร พร้อมติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2563 ถึง 6 พฤศจิกายน 13 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำความสะอาดพื้นที่ภายใน/ภายนอกอาคารศูนย์ 3 วัยฯ จำนวน 1 คน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด กว้าง 1.00 เมตร x ยาว 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหมึกพิมพ์ และไดร์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 11 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ 416 52 0191 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถแห่และเรือแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข-16 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราธรรมชาติิผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 5 ชั้น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1000 แผ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ เช่ารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา ซึ่งรวมค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้เป็นพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จำนวน 13 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 15 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ถ่ายเอกสารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 100 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 2 คัน จำนวน 10 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 29 ป้าย สำหรับใช้ในการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 กล้อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 6 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 ชุด >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - ถนนเอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารกลางวัน จำนวน 70 กล่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส 040 52 0013 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงพร้อมทาสีอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน รหัส 040 61 0068 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 175 ถัง เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด สำหรับผู้มาปฏิบัติงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ เช่ารถโดยสาร เพื่อใช้เป็นพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน รวม 9 รายการ >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ของรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 65 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 179 รายการ และรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร และติดแลคซีน แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2564 จำนวน 100 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยางรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับใช้ในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Guard rail บริเวณถนนสายเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์หลังคาสีขาว ขนาด 5.00x8.00 เมตร จำนวน 10 หลัง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีแดง และสีขาว โดยรอบเต็นท์ 10 หลัง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (รีไรต์ กาคาบข่าว) >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารรอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามกีฬาสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 192 ถัง เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดหนูบริเวณภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์,พัดลมไอน้ำ และผ้าคลุมเก้าอี้ สำหรับใช้ในการจัดสถานที่พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (หลักเมืองนิวส์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลฯ ขนาด 2.10x2.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) >>รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายฉากหลังเวที และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบ TOT Fiber 2U ความเร็ว 300/300Mbps ณ ศูนย์เครื่องจักกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราธรรมชาติิผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขอบเขตของงาน จ้างการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบ 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (สนามข่าว) ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง และสีขาว โดยรอบเต็นท์ จำนวน 14 หลัง เพื่อใช้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ และผูกผ้าระบายตกแต่งเวที จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราธรรมชาติิผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบ TOT Fiber 2U ความเร็ว 300/300Mbps ณ ศูนย์เครื่องจักกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์กันสั่นกล้อง จำนวน 1 อัน >> รายละเอียด

ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 192 ถัง เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จำนวน 6 เคร่ื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย เพื่อใช้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งเคเบิ้ลทีวี จำนวน 8 จุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม , และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน จ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 100 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-200 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับงานช่าง จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120x65x70 cm จำนวน 19 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองน้อย(ระยะที่1) หมู่ที่1,3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำหรับราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมถนน ประเภทลูกรัง จำนวน 1,620 ลูกบาศก์เมตร สำหรับซ่อมแซมถนนเลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลอง ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ยี่ห้อ star-aire ขนาด 40,000 BTU รุ่น DCR5-1350 / CR - 405 - 3 พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ยี่ห้อ star-aire ขนาด 40,000 BTU รุ่น DCR5-1350 / CR - 405 - 3 พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ห้อง >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างอุดกลบปิดบ่อบาดาลที่ชำรุดไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 3 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 49 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมฝาบ่อพัก ถนนเอกชัยขาออก (กม.0+000 - กม.1+191) หมายเลข สค.ถ. 1-0010 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SD Card) จำนวน 5 อัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง และล้างทำความสะอาดแผงระบายอากาศเครื่องปรับอากาศ จำนวน 31 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางนอกรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กก - 5511 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานติดตั้ง Guard rail บริเวณถนนสายเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 17 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนซอยคลองมะเดื่อ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง อุดกลบปิดบ่อบาดาลที่ชำรุดใช้งานไม่ได้แล้ว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ่าน ชนิด อัลคาไลน์ ขนาด 9 โวลต์ สำหรับเปลี่ยนในเครื่องตรวจจับควัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น AR-5731 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของกองกิจการสภา จำนวน 9 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมฝาบ่อพัก ถนนเอกชัยขาออก (กม.0+000 - กม.1+191) หมายเลข สค.ถ. 1-0010 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกรวยยางจราจร 10 อัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้อยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราธรรมชาติิผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองน้อย(ระยะที่1) หมู่ที่1,3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น MX-M315NV จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ตลอดเดือน สิงหาคม 2563) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองน้อย(ระยะที่1) หมู่ที่1,3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อ ซื้อดินปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 700 ถุง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแผ่นส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ชนิดกาว Smart label (RFID) จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 172 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 114 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงฝ้าหลังคาอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กชั้นลอย รหัส 040 52 0012 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลฯ ขนาด 3.60x7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน รวม 10 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับงานช่าง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รหัสพัสดุ 277 55 0004 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงที่แปรงฟันมีหลังคา โรงเรียนวัดหลักสีราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายฉากหลังเวที และพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมระบบเสียงของห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลู่วิ่งยสงพาราธรรมชาติิผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงเคร่าเหล็ก ขนาด 3.60x7.20เมตร บริเวณในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนซอยคลองมะเดื่อ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองแผนฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณเวที ต้นไม้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ของอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร(SK Park) เลขรหัสพัสดุ 010 52 0001 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนซอยคลองมะเดื่อ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผูกผ้าระบายโดยรอบรั้วสำนักงานฯ ด้านหน้าตึกอุทยานการเรีบยนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองน้อย(ระยะที่1) หมู่ที่1,3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - ถนนเอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคระบาด จำนวน 2 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจจัดซื้อยางของกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน 81-1391 สค และรถกระบะบรรทุกชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ และผูกผ้าระบายตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยี่ห้อ CANON รุ่น FAX L-170 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน จัดซื้อจัดจ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กข-5809 สค จำนวน 13 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม MAX ติดแลคซีน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 50 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กชั้นลอย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลมติดผนัง HATARI รุ่น HT-W16M6 ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณเวที ต้นไม้ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายแพร สำหรับใช้ในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกและผูกผ้าระบายตกแต่งบริเวณพิธีี่ สำหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงที่แปรงฟันมีหลังคา >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลีี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลมติดผนัง HATARI รุ่น HT-W16M6 ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว สำหรับกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกและผูกผ้าระบายตกแต่งสถานที่ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ สำหรับใช้ในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก >> รายละเอียด

ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคาร คสล.4 ชั้น ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ของอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด

ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนซอยคลองมะเดื่อ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมประตูเข้า - ออกสำนักงาน จำนวน 1 บาน และฝ้าเพดานจำนวน 10 ตารางเมตร กองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร คสล.4 ชั้น ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมู่ที 6 ตำบลกยกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - ถนนเอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีม่วง (บน) และสีขาว (ล่าง) โดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าตึกอุทยานการเรีบยนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข-4235 สค จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข-4698 สค จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 9-31 กรกฎาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมประตูเข้า - ออกสำนักงาน จำนวน 1 บาน และฝ้าเพดาน จำนวน 10 ตารางเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไขเครื่องปั๊มน้ำและระบบสปริงเกอร์ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง การปรับปรุงอาคารส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน 81-1391 สค จำนวน 9 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น AR-M205 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหน้ากาก Face Sheild กว้าง 23 ซ.ม. ยาว 32 ซ.ม. จำนวน 2,160 อัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า) มิตซูบิชิ ทะเบียน 81-3786 สค จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนยกกระบัตร - หลักสี่ (คลองเอนกนิกร) (ระยะที่ 2) หมู่ที่6,5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงการทาสีรั้วรอบสนามกีฬาฯ และอัฒจันทร์ในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รหัสพัสดุ 272 48 0007 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข-16 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อต้นไมเพื่อนำมาปลูกทดแทนต้นไม้เดิมที่ตายบางส่วน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเบาะเครื่องออกกำลังกาย ภายในอาคารออกกำลังกาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงลู่วิ่งยางพาราธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ พร้อมปรับปรุงระบบระบายยน้ำ ในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-838 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น AR-M205 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาขนย้ายทุนและเรือลากจูงและดันวัชพืชโดยใช้รถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 81-0514 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่อสัญญาระบบเครือข่ายรับสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางรถ (GPS) จำนวน 3 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไขเครื่องปั๊มน้ำและระบบสปริงเกอร์ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณร้้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีม่วง (บน) และสีขาว (ล่าง) โดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าตึกอุทยานการเรีบยนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุก 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 81-4564 สค และรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติกตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและหลักกิโลเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิประชาสัมพันธ์การใช้มาตราการคงเดิม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ป้าย >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบใต้สายไฟแรงสูง ซอย วปอ 11 หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำรางช้างสี หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงงานเครื่องหมายจราจรถนนสายเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงการทาสีรั้วรอบสนามกีฬาฯ และอัฒจันทร์ในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รหัสพัสดุ 272 48 0007 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2401 สค รถบรรทุกชานต่ำพร้อมหัวลาก นิสสัน ทะเบียน 81-1639 สค และรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B แคตเตอร์พิล่าร์ รหัสพัสดุ 019 47 0004 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข-16 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของโครงการจ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของโครงการจ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตัน - หลักหนึ่ง เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลในฝันของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงทางเข้าอาคารห้องสมุดและหลังคาทางเท้าของอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบใต้สายไฟแรงสูง ซอย วปอ 11 หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 42 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำรางช้างสี หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติกตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและหลักกิโลเมตร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงชนบท สค.4011 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำรางช้างสี หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบใต้สายไฟแรงสูง ซอย วปอ 11 หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน 81-1391 สค และรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลในฝันของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ สำหรับยกพร้อมขนย้ายทุ่นและอุปกรณ์ประกอบ จากบริเวณริมคลองปากบ่อใหญ่ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย ไปยังจุดขึ้น-ลง บริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมตัน ช่วงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมยกลง จำนวน 1 เที่ยว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สค.ถ. 37-06 เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ถึงคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพนัง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรถนนเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์เอนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร (ไฟนับเวลาถอยหลัง) ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงชนบท สค.4011 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงทางเข้าอาคารห้องสมุดและหลังคาทางเท้าของอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเรือลากจูงและดันวัชพืชรหัสพัสดุ 033 58 0002 จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงชนบท สค.4011 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็กโรงเรียนวัดหล้กสี่ราษฎร์สโมสร เลขรหัส 040 53 0015 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สค.ถ. 37-06 เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ถึงคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนทางเข้าซอยค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้างการปรับปรุงแก้ไขเครื่องปั๊มน้ำ และระบบสปริงเกอร์ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สค.ถ. 37-06 เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ถึงคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบใต้สายไฟแรงสูง ซอย วปอ 11 หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลำรางช้างสี หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 7,10 ตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-838 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค-4046 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเจลล้างมือ ขนาด 1000 มิลลิลิตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 6 ม้วน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงชนบท สค.4011 - บ้านเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อหน้ากากผ้า จำนวน 4500 ชุด สำหรับใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )>> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็กโรงเรียนวัดหล้กสี่ราษฎร์สโมสร เลขรหัส 040 53 0015 >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อหน้ากากผ้า จำนวน 4500 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงกระจกบานเกล็ดห้องน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2ตำบลบางน้ำจืด เชือมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และพื้นที่โดยรวม พร้อมจับผ้าระบายบริเวณชั้นวางพานพุ่ม จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อพรม และเทปกาผ้า จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ เวที พัดลม-ไอน้ำ และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดนิทรรศการงานวันท้องถิ่นไทยและแสดงผลงานหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมจุดถ่ายรูป 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเข้าซอยค่ายกำแพงเพชรอครโยธิน หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าแบตเตอรี่ระบบไฟส่องสว่างเกาะกลางถนนเอกชัย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน 81-1257 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุก 12 ล้อ ทะเบียน 82-0450 สค และรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย สำหรับประชาสัมพันธโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด ประจำปี 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย(10ล้อ) ทะเบียน บจ-823 สค และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ-2401 สค >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3.6 x 7.2 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย สำหรับประชาสัมพันธ์งาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สค.ถ. 37-06 เริ่มจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 ถึงคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัย-บางบอน ถึงถนนคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเสา ซอยแม่แฉล้ม หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อบุ้งกี๋ตักดินพร้อมคัทเตอร์ข้างฟันบุ้งกี๋ และแผ่นซิมปรับสลักหูบุ้งกี๋ของรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2ตำบลบางน้ำจืด เชือมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 >> รายละเอียด

ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และกระบอกพ่นน้ำ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน บจ-643 สค และรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2ตำบลบางน้ำจืด เชือมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กข-5809 สค จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน บง-6730 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ จัดซื้อหนังสือ จำนวน 232 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ของกองกิจการสภา จำนวน 13 เครื่อง >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง McCONNEL ร่น PA 50 M >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา 6 - คลองขุดใหม่ หมู่ที่ 2ตำบลบางน้ำจืด เชือมหมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเสา หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเสา หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 13 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองกิจแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองกิจการสภา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองครูใจ หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนทางหลวงหมายเลข 35 จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม. 29+495.150 และ กม 31+788.540 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ระบบจัดการข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82 - 0450 สค จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค - 64 สค จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด

ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองครูใจ หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด

ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเสาสัญญาณไฟจราจร ทางแยกถนนรวมใจอุทิศ หมู่ที่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 191 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน มีนาคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ถนนทางเข้าซอยค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าพัดลมไอเย็น จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในกิจกรรมอบรม สูงแต่วัย กายและใจแข็งแรง (รุ่นที่ 2) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าเสา ซอยแม่แฉล้ม หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - ถนนเอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายผู้ใหญ่แดง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข-5810 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำหรับราชการกองคลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ชนิด ขาว - ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ canon รุ่น iR2530W จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมประตูและรั้ว โรงเรียนวัดหลักสี่ราฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางนอก มิชลิน จำนวน 4 เส้น ของรถบรรทุก 4 ประตูโตโยต้า ทะเบียน กข-5809 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ข้อกำหนดขอบเขตของงาน โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมสาครบุรี และโครงการจัดวางระบบเครื่องเสียงและมัลติมีเดียห้องประชุมท่าจีน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมและดูแลรักษาทรัพย์สินประเภทงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 13 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับเช็ดมือภายในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมประตูและรั้วกั้นบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ถนนทางเข้าซอยค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อหลอดไฟฟ้าและโคมหลอดไฟ จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองครูใจ หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายผู้ใหญ่แดง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ , เวทีและโต๊ะกลม พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายผู้ใหญ่แดง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมือนับปริมาณการจราจรชนิดท่อลม จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย พร้อมน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค และเรือลากจูงและดันวัชพืช รหัส 033-58-0002 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนมกราคม 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผูกผ้าระบาย สำหรับใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้างตกแต่งเวที บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 >> รายละเอียด

ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดินสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในเต้นท์ สำหรับใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเล่นเสริมสร้างพัฒนาการและฝึกทักษะฯ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซ่ื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรืออุบัติเหตุ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp AR - M 205 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง ขนาด 470x500x800 มิลลิเมตร จำนวน 300 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2400 สค รถยนต์กระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย (10ล้อ) อีซุซุ ทะเบียน บจ-823 สค และรถบรรทุกชานต่ำพร้อมหัวลาก นิสสัน ทะเบียน 81-1639 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดดอกไม้ประดับเวที พร้อมจัดพานพุ่มประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ กรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และผูกผ้าระบายเวที ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-5809 สค และรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ ขนาด 5 x 8 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 หลัง สำหรับใช้ในการจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพรีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี >> รายละเอียด
p .