+
ประกาศ แนวคิดการรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 3-4 ส.ค. 65 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และ 6-8 ส.ค. 65 ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แนวทางดำเนินงานตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 อบจ.นครราชสีมา >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 30 ก.ค. - 2 ส.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 20-24 ก.ค. 65 มีฝนตกหนักมาก>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ 106 ลำพูน" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 4 หลักสูตร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม CHULA105 I'm Possible RUN วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 11 แทนตำแหน่งที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย ฝนตกลมกระโชกแรง ระหว่าง 22-27 มิถุนายน 2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ วันงดสูบบุหรี่โลก 2565>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการปฏิทินเก่า...เราขอ... รับบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อรวบรวมส่งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่น (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ศาลอุธรณ์ภาค 7 ได้พิจารณายกคำร้อง กกต. คดีเลือกตั้งหมายเลขแดงที่ ลต 1/2565 วันที่ 25 พ.ค. 2565" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "เทิดไท้ ๙๐ พรรษา พระมารดาแห่งประเทศไทย " >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ กรมส่งเสริมขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย ระมัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ 17-23 พ.ค. นี้ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย พายุไซโคลนกำลังแรง "อัสนี" บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดีย อาจทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 6-12 พ.ค. 65 จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ มาตรการการป้องกันการติดเชื้อสูงสุดแบบ Universal Prevention >> มาตรการ COVID Free Settings - แนวทางปฏิบัติการจัดงานช่วงสงกรานต์ - สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ประกาศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และผู้ที่ครบกำหนดเวลาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 รีบไปฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด >> วิดีโอวัคซีนภาคประชาชน - วีดีโอวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อคนไทย - วีดีโอประสิทธิผลใช้จริงวัคซีนโควิด 19 - อ่านรายละเอียด
ประกาศ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 >> เว็บไซต์ - อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย พายุฤดูร้อน จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2565 >> วิดีโอสารรัฐมนตรี และ สกู๊ปความเป็นมา
ประกาศ ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศึกษาสำรวจข้อมูลการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565 และโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนเข็ม 3 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานราก ปี 2565 อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนด วันเวลา สถานที่ วิธีการ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครสรรหาและสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครสรรหาและสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิดีทัศน์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "สวนแห่งความสุขและความยั่งยืน" อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 - 2569 และขอเชิญประชุมเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 - 2569 อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand Antibioitc Awareness Week ปี 2564" อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปรายงานสถานการณ์ภัย ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่องวันที่ 9 สิงหาคม 2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (รอบที่ 2) อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน หรือส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum , Education Next Forum , Healthcare Technology Summit , AI & IoT Summit และ SME Smart Manufcturing อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานของค์กรผู้ใช้น้ำ แบบคำขอแจ้งการเปลี่นแปลงรายละเอียยดผู้ใช้น้ำ และแบบคำขอยกเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิิจิตร ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำ อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิน : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตทำไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเลิือกตั้งฯ อ่านรายละเอียด

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งแรก อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านรายละเอียด
ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) อ่านรายละเอียด
ประกาศ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรับสมัครการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขั้นตอนการยื่นชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
.