ประกาศ รายงานสรุปผลการติดตามการจัดหาครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) อ่านรายละเอียด
.